Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zarządzenia Burmistrza 2003 rok
 ZARZĄDZENIE NR 1/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż dzialki poza przetargiem
 ZARZĄDZENIE NR 2/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie podziału i wykorzystania środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczyciela
 ZARZĄDZENIE NR 3/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 stycznia 2003r. w sprawie Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia
 ZARZĄDZENIE NR 4/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 ZARZĄDZENIE NR 5/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 6/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2003r.
 ZARZĄDZENIE NR 7/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2003r.
 ZARZĄDZENIE NR 8/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2003r.
 ZARZĄDZENIE NR 9/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2003r.
 ZARZĄDZENIE NR 10/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 11/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2003r. w sprawie powolania zespołu ds. kwalfikowania osób do umieszczania na rocznej liscie zawarcja umów wynajmu
 ZARZĄDZENIE NR 12/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie powolania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 13/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie działki
 ZARZĄDZENIE NR 14/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie działki
 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie szczegułowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujacym samorządowymi instytucjami kultury
 ZARZĄDZENIE NR 16/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie określenia stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych
 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 18/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 19/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 20/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 21/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Łasku Nr 44/200
 ZARZĄDZENIE NR 22/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej Nr 3 w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 23/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły podstawowej Nr.3 w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 24/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie powolania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 25/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 26/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 27/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 marca 2003r. w sprawie powolania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 28/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 marca 2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 29/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 marca 2003r. w sprawie powolania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 30/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 marca 2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 31/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 marca 2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 32/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 marca 2003r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
 ZARZĄDZENIE NR 33/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 marca 2003r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania
 ZARZĄDZENIE NR 34/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 34 marca 2003r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łask na rok 2003
 ZARZĄDZENIE NR 35/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 marca 2003r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Łask na 2003r dla zadań własnych i zleconych
 ZARZĄDZENIE NR 36/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego
 ZARZĄDZENIE NR 37/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 38/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 kwietnia 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 39/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 kwietnia 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 40/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 kwietnia 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 41/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 kwietnia 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 42/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 kwietnia 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 43/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie powołania Zespołu
 ZARZĄDZENIE NR 44/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie wyznaczenia dna wolnego za swieto wystepujece w dniu wolnym od pracy
 ZARZĄDZENIE NR 45/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 46/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 maja 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 47/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 maja 2003r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej w Łopatkach
 ZARZĄDZENIE NR 48/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 maja 2003r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 49/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 maja 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 50/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 maja 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 51/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 maja 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 52/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2003r. w sprawie powołania budżetu Gminy Łask na rok 2003.
 ZARZĄDZENIE NR 53/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 maja 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 54/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 maja 2003r. w sprawie powołania zespołu do współpracy przy tworzeniu Zintegrowanej Strategii Gminy
 ZARZĄDZENIE NR 55/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 maja 2003r. w sprawie powołania składu osobowych Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w mieście i gminie Łask
 ZARZĄDZENIE NR 56/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 maja 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 57/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 maja 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 58/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 maja 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 59/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kolumny
 ZARZĄDZENIE NR 60/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 maja 2003r. w sprawie zasad podawania do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych
 ZARZĄDZENIE NR 61/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Miejską Pływalnie Krytą w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 62/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
 ZARZĄDZENIE NR 63/03 Burmistrza Łasku z dnia 17 czerwca 2003r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 ZARZĄDZENIE NR 64/03 Burmistrza Łasku z dnia 17 czerwca 2003r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 ZARZĄDZENIE NR 65/03 Burmistrza Łasku z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie zmiany Budżetu Gminy Łask na rok 2003
 ZARZĄDZENIE NR 66/03 Burmistrza Łasku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 67/03 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 68/03 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 69/03 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 70/03 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 71/03 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 72/03 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie zmiany budżetu Gminy Łask na rok 2003
 ZARZĄDZENIE NR 73/03 Burmistrza Łasku z dnia 1 lipca 2003r w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 74/03 Burmistrza Łasku z dnia 1 lipca 2003r w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 75/03 Burmistrza Łasku z dnia 1 lipca 2003r w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 76/03 Burmistrza Łasku z dnia 1 lipca 2003r w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 77/03 Burmistrza Łasku z dnia 3 lipca 2003r w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawego za tereny oddane
 ZARZĄDZENIE NR 78/03 Burmistrza Łasku z dnia 4 lipca 2003r w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 79/03 Burmistrza Łasku z dnia 10 lipca 2003r w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 80/03 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2003r w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 81/03 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2003r w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 82/03 Burmistrza Łasku z dnia 18 lipca 2003r w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 83/03 Burmistrza Łasju z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 84/03 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 23 lipca 2003r w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 85/03 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 lipca 2003r w sprawie powołania Komisji odbiorowej
 Zarządzenie NR 86/03 Burmistrza Łasku z dnia 4 sierpnia 2003r w sprawie zmiany budżetu Gminy Łask na rok 2003
 ZARZĄDZENIE NR 87/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 sierpnia 2003r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 88/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 sierpnia 2003r w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 89/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zmiany w Zarządzeniu Burmistrza w sprawie rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 90/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 sierpnia 2003r w sprawie zmiany w Zarządzeniu Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Teodorach
 ZARZĄDZENIE NR 91/03 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 29 SIERPNIA 2003 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 92/03 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2003 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 93/03 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2003 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 94/03 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2003 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 95/2003 Burmistrza Łasku z dnia 16 września 2003r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask;
 ZARZĄDZENIE NR 96/2003 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 września 2003 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łask na rok 2003
 ZARZĄDZENIE NR 97/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 września 2003 r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 98/2003 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łask na rok 2003
 ZARZĄDZENIE NR 99/2003 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2003
 ZARZĄDZENIE NR 100/03 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2003 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 101/03 Burmistrza Łasku z dnia 08 października 2003 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 102/03 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2003 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 103/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 października 2003 r. w sprawie przygotowania i utrzymania w aktualności i gotowości do działania stałych dyżurów na czas zagrożenia państwa i wojny
 ZARZĄDZENIE NR 104/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2003 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto występujące w dniu wolnym od pracy.
 ZARZĄDZENIE NR 105/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 listopada 2003 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej
 ZARZĄDZENIE NR 106/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 107/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej
 ZARZĄDZENIE NR 108/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2003
 ZARZĄDZENIE NR 109/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask n rok 2003
 ZARZĄDZENIE NR 110/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
 ZARZĄDZENIE NR 111/2003 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, sprzedaży poza przetargiem, będących przedmiotem aportu;
 ZARZĄDZENIE NR 112/03 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 24 LISTOPADA 2003 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE Nr 113/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie powołania zespołów spisowych
  ZARZĄDZENIE Nr 114/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łopatkach.
 ZARZĄDZENIE NR 115/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej zgodnie
 ZARZĄDZENIE Nr 116/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie powołania zespołu spisowego
 ZARZADZENIE NR 117/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad udzielania urlopu szkoleniowego.
 ZARZĄDZENIE Nr 118/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miejskim w Łasku.
 ZARZADZENIE NR 119/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łask na rok 2003
 ZARZĄDZENIE NR 120 / 2003 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i poza przetargiem;
 ZARZĄDZENIE NR 121/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną
 ZARZĄDZENIE Nr 122 /03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i poza przetargiem;
 ZARZĄDZENIE NR 123/03 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2003