Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zarządzenia Burmistrza 2004 rok
 ZARZĄDZENIE NR 1/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 stycznia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 2/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 stycznia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 3/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Miejską Pływalnię Krytą w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 4/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 stycznia 2004 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łopatkach
 ZARZADZENIE NR 5/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 21 STYCZNIA 2004 ROKU w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy w Urzedzie Miejskim w Łasku
 ZARZADZENIE NR 6/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 21 STYCZNIA 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegajacych sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 ZARZADZENIE NR 7/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 21 STYCZNIA 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegajacych sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 8/2004 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2004 r w sprawie: ustalenia stawki czynszu za 1 m kw. w lokalach mieszkalnych których właścicielem jest Gmina Łask
 ZARZĄDZENIE NR 9/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 stycznia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 10/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 luty 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 11/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 2 lutego 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 12/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 2 lutego 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 13/2004 BURMISTRZA ŁASKU Z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/2003 Burmistrza Łasku z dnia 16 września 2003r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 14/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 lutego 2004 roku W sprawie powołania Zespołu do wdrażania uchwalonej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy
 ZARZĄDZENIE NR 15/2004 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie stosowania w Urzędzie Miejskim w Łasku instrukcji kancelaryjnej
 ZARZĄDZENIE NR 16/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 lutego 2004 ROKU w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 ZARZĄDZENIE NR 17/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Łask na rok 2004 dla zadań własnych i zadań zleconych
 ZARZĄDZENIE NR 18/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 24 lutego 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 19/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 20/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 10 marca 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 21/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 10 marca 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 22/04 Burmistrza Łasku z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2004
 Zarządzenie Nr 23/04 Burmistrza Łasku z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 17/04 Burmistrza Łasku z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Łask na rok 2004 dla zadań własnych i zadań zleconych
 Zarządzenie Nr 24/04 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2004
 Zarządzenie Nr 25/04 Burmistrza Łasku z dnia 8 kwietnia 2004r w sprawie ustalenia tekstu jednolitego „Regulaminu podziału i wykorzystania środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli”
 ZARZADZENIE NR 26/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 14 KWIETNIA 2004 ROKU w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych
 ZARZĄDZENIE NR 27/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 14 kwietnia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 28/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 14 kwietnia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 29/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 kwietnia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 30/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 kwietnia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 31/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Pływalni Krytej w Łasku
 Zarządzenie Nr 32/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego
 ZARZĄDZENIE NR 33/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego
 ZARZĄDZENIE NR 34/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego
 ZARZĄDZENIE NR 35/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 36/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto występujące w dniu wolnym od pracy
 ZARZĄDZENIE NR 37/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 22 kwietnia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 38/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 22 kwietnia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 39/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 kwietnia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 40/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 kwietnia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZADZENIE NR 40a/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 KWIETNIA 2004 ROKU w sprawie przeprowadzenia spisu z natury rzeczowych składników majatkowych
 ZARZĄDZENIE NR 41/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 kwietnia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 42/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 kwietnia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 43/2004 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 maja 2004r w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
 ZARZĄDZENIE NR 44/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 04 maja 2004 r w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
 ZARZĄDZENIE NR 45/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 04 maja 2004 r w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych
 ZARZĄDZENIE NR 46/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 6 maja 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji odbiorowej
 ZARZĄDZENIE NR 47/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 maja 2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2004
 Zarządzenie Nr 48/04 Burmistrza Łasku z dnia 7 maja 2004 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. przygotowania organizacyjno – technicznego wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonego na dzień 13 czerwca 2004 roku
 ZARZĄDZENIE NR 49/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 10 maja 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 50/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 maja 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 51/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 maja 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 52/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 14 maja 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 53/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 maja 2004 roku
 ZARZĄDZENIE NR 54/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 maja 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 55/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 25 maja 2004 ROKU
 ZARZĄDZENIE NR 56 /04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 57/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 maja 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 58/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 maja 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZADZENIE NR 59/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 4 CZERWCA 2004 ROKU w sprawie zmiany składzie obwodowej komisji wyborczej
 ZARZĄDZENIE NR 60/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 czerwca 2004 r w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
 ZARZĄDZENIE NR 61/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 czerwca 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 62/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 czerwca 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 63/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 czerwca 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji odbiorowej
 ZARZĄDZENIE NR 64/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 czerwca 2004 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 65/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 czerwca 2004 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Okupie
 ZARZĄDZENIE NR 66/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 czerwca 2004 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 67/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 czerwca 2004 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 68/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 czerwca 2004 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
 Zarządzenie Nr 69/04 Burmistrza Łasku z dnia 24 czerwca 2004r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 70/04 Burmistrza Łasku z dnia 24 czerwca 2004r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 71/04 Burmistrza Łasku z dnia 24 czerwca 2004r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 72/04 Burmistrza Łasku z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2004
 Zarządzenie Nr 73/04 Burmistrza Łasku z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2004
 Zarządzenie Nr 74/04 Burmistrza Łasku z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2004
 Zarządzenie Nr 75/04 Burmistrza Łasku z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2002 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie określenia procedur kontroli wewnętrznej
 ZARZADZENIE NR 76/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 24 CZERWCA 2004 ROKU w sprawie ustalenia zakładowego Planu Konta
 Zarządzenie Nr 77/04 Burmistrza Łasku z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 78/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
 ZARZĄDZENIE NR 79/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie upoważnienia specjalisty pracy socjalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych
 Zarządzenie Nr 80/04 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2004
 Zarządzenie Nr 81/04 Burmistrza Łasku z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji
 ZARZADZENIE NR 82/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 5 LIPCA 2004 ROKU w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 83/2004 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lipca 2004 r w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
 ZARZĄDZENIE NR 84/04 BURMISTRZA ŁASKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZADZENIE NR 85/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 LIPCA 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZADZENIE NR 86/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 22 LIPCA 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 87/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 4 sierpnia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 88/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 4 sierpnia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 89/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 4 sierpnia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZADZENIE NR 90/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 4 SIERPNIA 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 91/04 Burmistrza Łasku z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2004
 Zarządzenie Nr 92/04 Burmistrza Łasku z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2004
 ZARZADZENIE NR 93/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 18 SIERPNIA 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 94/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 18 sierpnia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 95/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 18 sierpnia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZADZENIE NR 96/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 26 SIERPNIA 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZADZENIE NR 97/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 1 WRZESNIA 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZADZENIE NR 98/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 1 WRZESNIA 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZADZENIE NR 99/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 1 WRZESNIA 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZADZENIE NR 100/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 WRZESNIA 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZADZENIE NR 101/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 WRZESNIA 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZADZENIE NR 102/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 15 WRZESNIA 2004 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy
 ZARZADZENIE NR 103/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 15 WRZESNIA 2004 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy
 ZARZĄDZENIE Nr 104/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 Września 2004
 ZARZĄDZENIE NR 105/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 września 2004r
 ZARZĄDZENIE NR 106/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 września 2004 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 107/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 września 2004 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 108/04 Burmistrza Łasku z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2004
 ZARZĄDZENIE NR 109/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 września 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 110/04 Burmistrza Miasta Łasku z dnia 6 października 2004 roku w sprawie powołania „Pełnomocnika ds. Rozwoju Lokalnego” i wyznaczenia składu osobowego „Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Lokalnego”
 Zarządzenie Nr 111/04 Burmistrza Miasta Łasku z dnia 7 października 2004 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej
 ZARZĄDZENIE Nr 112/2004 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego
 ZARZĄDZENIE Nr 113/2004 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 października 2004 roku w sprawie powołania Komisji odbiorowej
 ZARZĄDZENIE NR 114/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 20 października 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE Nr 115/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji Inwentaryzacyjnej” stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2001 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2001 roku
 ZARZĄDZENIE NR 116/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2004 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/03 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania
 ZARZĄDZENIE Nr 117/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wyposażenia technicznego Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
 ZARZĄDZENIE Nr 118/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2004 roku w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji dotyczącej szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”.
 ZARZĄDZENIE NR 119/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zasad opracowania planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 120/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 października 2004 w sprawie powołania Komisji do przejęcia od Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Terenowego w Warszawie zabudowanej nieruchomości położonej w Wiewiórczynie po jednostce wojskowej.
 ZARZĄDZENIE NR 121/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 października 2004r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów ;
 Zarządzenie Nr 122/04 Burmistrza Łasku z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2004.
 Zarządzenie Nr 123/04 Burmistrza Łasku z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2004.
 ZARZĄDZENIE NR 124/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
 Zarządzenie Nr 125/04 Burmistrza Łasku z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej zgodnie
 ZARZĄDZENIE NR 126/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 listopada 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 127/04 Burmistrza Łasku z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2004.
 Zarządzenie Nr 128/04 Burmistrza Łasku z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2004.
 Zarządzenie Nr 129/04 Burmistrza Łasku z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2004.
 ZARZĄDZENIE NR 130/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 23 listopada 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 131/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 23 listopada 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 132/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 25 listopada 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji odbiorowej
 ZARZĄDZENIE NR. 133/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie powołania zespołów spisowych
 ZARZĄDZENIE NR 134/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 6 grudnia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 135/04 Burmistrza Łasku z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2004.
 ZARZĄDZENIE NR 136/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 grudnia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 137/04 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto występujące w dniu wolnym od pracy.
 ZARZĄDZENIE NR 138/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 grudnia 2004 ROKU w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1km przebiegu pojazdu
 ZARZĄDZENIE NR 139/04 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 grudnia 2004 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej