Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zarządzenia Burmistrza 2005 rok
 ZARZĄDZENIE NR 1/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 10 stycznia 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 2/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 10 stycznia 2005 ROKU w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Miejską Pływalnię Krytą w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 3/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 stycznia 2005 ROKU w sprawie powołania Zespołu do opracowania porojektu regulaminów
 ZARZĄDZENIE NR 4/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 stycznia 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 5/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 18 stycznia 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 6/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 24 stycznia 2005 ROKU w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m lokalu
 ZARZĄDZENIE NR 7/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 stycznia 2005 ROKU w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzeszczewicach
 ZARZĄDZENIE NR 8/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 stycznia 2005 ROKU w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podsawowej nr 4 w Łasku-Kolumnie
 ZARZĄDZENIE NR 9/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 stycznia 2005 ROKU w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Ogulnoksztalcacych w Łasku - Kolumnie
 ZARZĄDZENIE NR 10/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 stycznia 2005 ROKU w sprawie powołania zespolu konsultacyjnego ds. bieżącego nadzoru i kordynacji wdrażania Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpodami dla gminy Łask na lata 2004-2012
 ZARZĄDZENIE NR 11/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 2 lutego 2005 ROKU w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 12/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 lutego 2005 ROKU w sprawie powołania komisji konkursowej
 ZARZĄDZENIE NR 13/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 14 lutego 2005 ROKU w sprawie ustalenia tekstu jednolitego „Regulaminu podziału i wykorzystania środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.”
 ZARZĄDZENIE NR 14/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 lutego 2005 ROKU w sprawie zmiany wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu z tytułu podróży
 ZARZĄDZENIE NR 15/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 21 lutego 2005 ROKU w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Łask na rok 2005 dla zadań własnych i zadań zleconych.
 ZARZĄDZENIE NR 16/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 lutego 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 17/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 2 marca 2005 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
 ZARZĄDZENIE NR 18/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 2 marca 2005 ROKU w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2005
 ZARZĄDZENIE NR 19/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 2 marca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 20/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 2 marca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 21/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 2 marca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 22/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 marca 2005 ROKU w sprawie utworzenia zespołów zadaniowych w celu realizacji zadań Akcji „Przejrzysta Polska”
 ZARZĄDZENIE NR 23/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 10 marca 2005 ROKU w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 24/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 10 marca 2005 ROKU w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miejskim w Łasku”
 ZARZĄDZENIE NR 25/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 marca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 26/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 marca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 27/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 marca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 28/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 marca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 29/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 marca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 30/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 marca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 31/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 marca 2005 ROKU w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji
 ZARZĄDZENIE NR 32/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 24 marca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 33/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 24 marca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 34/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 35/05 Burmistrza Łasku z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2005
 Zarządzenie Nr 36/05 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2005
 ZARZĄDZENIE NR 37/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 5 kwietnia 2005 ROKU w sprawie powołania komisji stypendialnej
 ZARZĄDZENIE NR 38/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu w sprawie utworzenia zespołów zadaniowych w celu realizacji zadań Akcji „Przejrzysta Polska”
 ZARZĄDZENIE NR 39/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 kwietnia 2005 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
 ZARZĄDZENIE Nr 40/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 06 kwietnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji
 Zarządzenie Nr 41/05 Burmistrza Łasku z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 42/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 kwietnia 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 43/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 kwietnia 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 44/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 14 kwietnia 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 45/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 14 kwietnia 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 46/05 Burmistrza Łasku z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Zespołu ds. kwalifikowania osób do umieszczenia
 ZARZĄDZENIE Nr 47/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania na terenie miasta i gminy
 ZARZĄDZENIE NR 48/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 kwietnia 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 49/05 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2005
 Zarządzenie Nr 50/05 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2005
 Zarządzenie Nr 51/05 Burmistrza Łasku z dnia 09 maja 2005 roku w sprawie powołania komisji konkursowej
 ZARZĄDZENIE NR 52/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 maja 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 53/2005 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Łasku Nr 15/2004 z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie stosowania w Urzędzie Miejskim w Łasku instrukcji kancelaryjnej
 ZARZĄDZENIE NR 54/2005 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
 ZARZĄDZENIE NR 55/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 56/05 Burmistrza Łasku z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. przygotowania organizacyjno – technicznego wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 ZARZĄDZENIE NR 57/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 13 czerwca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZADZENIE Nr 58/05 Burmistrza Łasku z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza w sprawie rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZADZENIE Nr 59/05 BUMISTRZA ŁASKU z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 60/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Łasku dzielnica Kolumna
 ZARZĄDZENIE NR 61/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łopatkach
 ZARZĄDZENIE NR 62/2005 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 czerwca 2005r w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
 Zarządzenie Nr 63/05 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 64/05 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 65/05 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 66/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 22 czerwca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 67/05 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia Gminnego Katalogu Firm w ramach Akcji „Przejrzysta Polska” oraz obowiązku posługiwania się Katalogiem przez pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 68/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 CZERWCA 2005 ROKU W sprawie powołania komisji odbiorowej
 Zarządzenie Nr 69/05 Burmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2005roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 70/05 Burmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2005roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 71/05 Burmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2005r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 72/05 Burmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2005r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 73/05 Burmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2005r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 74/05 Burmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2005r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 75/05 Burmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2005r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 76/05 Burmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2005r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 77/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 29 czerwca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE Nr 78/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury organizacji i prowadzenia szkoleń w
 Zarządzenie Nr 79/05 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2005
 Zarządzenie Nr 80/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2005
 ZARZĄDZENIE NR 81/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 czerwca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 82/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 1 lipca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji odbiorowej
 ZARZĄDZENIE NR 83/05 BURMISTRZA ŁASKU w sprawie powołania Komisji odbiorowej
 ZARZĄDZENIE NR 84/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 lipca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 85/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 lipca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 86/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 22 lipca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 87/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 22 lipca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 88/05 Burmistrza Łasku z dnia 22 lipca 2005r
 ZARZADZENIE Nr 89/05 Burmistrza Łasku z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie upoważnienia kierownika Działu Pomocy Środowiskowej
 ZARZADZENIE Nr 90/05 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2005 w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 91/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 29 lipca 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZADZENIE NR 92/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 2 SIERPNIA 2005 ROKU w sprawie przyjęcia rozliczenia Komunalnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 93/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 sierpnia 2005roku w sprawie procedury aktualizacji „Mapy aktywności" organizacji pozarządowych
 ZARZĄDZENIE NR 94/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 sierpnia 2005r w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
 ZARZĄDZENIE NR 95/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 5 sierpnia 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 96/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 05 sierpnia 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 97/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników do Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 98/05 Burmistrza Łasku z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji bazy danych Gminnego Katalogu Firm w ramach Akcji „Przejrzysta Polska”
 ZARZADZENIE Nr 99/05 BUMISTRZA ŁASKU z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 100/05 Burmistrza Łasku z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w „Mapie aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 101/2005 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 września 2005r w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dla nieruchomości
 Zarządzenie Nr 102/05 Burmistrza Łasku z dnia 2 września 2005 roku w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 ZARZĄDZENIE NR 103/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia Katalogu usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Łasku i jego aktualizacji
 Zarządzenie Nr 104/05 Burmistrza Łasku z dnia 6 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2005
 ZARZĄDZENIE Nr 105/05 Burmistrza Łasku z dnia 8 września 2005 roku w sprawie ustanowienia operatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
 ZARZĄDZENIE NR 106/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 września 2005 roku w sprawie sporządzenia Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta i Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 107/05 Burmistrza Łasku z dnia 16 września 2005 roku w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 Zarządzenie Nr 108/05 Burmistrza Łasku z dnia 16 września 2005 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 56/05 Burmistrza Łasku z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania organizacyjno – technicznego wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 Zarządzenie Nr 109/05 Burmistrza Łasku z dnia 19 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2005
 ZARZĄDZENIE NR 110/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 września 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 111/05 Burmistrza Łasku z dnia 20 września 2005 roku wprowadzające zmianę do Zarządzenia Nr 102/05 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 Zarządzenie Nr 112/05 Burmistrza Łasku z dnia 20 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 113/05 Burmistrza Łasku z dnia 21 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2005
 ZARZĄDZENIE NR 114/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 23 września 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji odbiorowej
 ZARZĄDZENIE NR 115/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 września 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZADZENIE NR 116/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 117/05 Burmistrza Łasku z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2005
 ZARZADZENIE NR 118/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2005 ROKU w celu wyznaczenia administartora systemu teleinformatycznego oraz inspektora bezpieczeństawa teleinformatycznego
 Zarządzenie Nr 119/05 Burmistrza Łasku z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2005
 ZARZĄDZENIE Nr 120/05 Burmistrza Łasku z dnia 3 października 2005 roku w sprawie ustanowienia operatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
 Zarządzenie Nr 121/05 Burmistrza Łasku z dnia 5 października 2005 roku wprowadzające zmianę do Zarządzenia Nr 107/05 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 ZARZĄDZENIE NR 122/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 października 2005r w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
 ZARZĄDZENIE NR 123/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 10 października 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 124/05 Burmistrza Łasku z dnia 14 października 2005 r wprowadzające zmianę do Zarządzenia Nr 107/05 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 ZARZĄDZENIE NR 125/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 października 2005 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
 ZARZĄDZENIE NR 126/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 października 2005 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej
 ZARZĄDZENIE NR 127/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 października 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 128/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 października 2005 roku w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Sportu i
 ZARZĄDZENIE NR 129/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 25 października 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 130/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 października 2005 r w sprawie przeznaczenia budynku do rozbiórki
 ZARZĄDZENIE NR 131/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 października 2005r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wieży antenowej
 Zarządzenie nr 132/05 Burmistrza Łasku z dnia 26 października 2005 r w sprawie wprowadzenia procedury corocznego wydawania informatora budżetowego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”
 ZARZĄDZENIE NR 133/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 listopada 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 134/05 Burmistrza Łasku z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2005
 Zarządzenie Nr 135/05 Burmistrza Łasku z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2005
 ZARZĄDZENIE NR 136/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 23 listopada 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE Nr 137/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej wszystkich składników
 ZARZĄDZENIE NR 138/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie powołania zespołów spisowych
 ZARZĄDZENIE Nr 139/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 listopada 2005 r w sprawie: określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych w Urzędzie Miejskim w
 Zarządzenie Nr 140/05 Burmistrza Łasku z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2005
 Zarządzenie Nr 141/05 Burmistrza Łasku z dnia 30 listopada 2005r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZADZENIE NR 142/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 LISTOPADA 2005 ROKU w sprawie zmiany zarządzenia Nr 92/05 Burmistrza Łasku w części dotyczącej
 ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 5 grudnia 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE Nr 144/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 grudnia 2005r w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE Nr 145/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 grudnia 2005r w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE Nr 146/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 grudnia 2005r w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE Nr 147/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 grudnia 2005 r w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 148/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 grudnia 2005r w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie i oddanie w najem nieruchomości położonej w Łasku przy
 ZARZĄDZENIE Nr 149/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 150/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 grudnia 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 151/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 grudnia 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu
 ZARZĄDZENIE NR 153/05 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 14 grudnia 2005 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 154/05 Burmistrza Łasku z dnia 14 grudnia 2005r w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2005
 Zarządzenie Nr 155/05 Burmistrza Łasku z dnia 15 grudnia 2005 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 156/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2005r w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem i oddania w użytkowanie
 Zarządzenie Nr 157/05 Burmistrza Łasku z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2005