Rodzice są wiecznie niedoczytaną książką
Jan Kurczab
4 sierpnia 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Dominika i Protazego
Informacja o podatkach i opłatach
 Indywidualne rachunki bankowe
 Podatek rolny
 Podatek leśny
 Podatek od nieruchomości
 Podatek od środków transportowych
 Egzekucja należności podatkowych
 Doręczenia
 Opłata targowa
 Opłata skarbowa
 Opłata od posiadania psów
 Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych
 Zasady podawania do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych
 Zwrot podatku akcyzowego
 Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych
 Ewidencja i windykacja należności