W ciszy twoje serce znajdzie odpowiedzi, których rozum znaleźć nie potrafi
Phil Bosmans
13 kwietnia 2021 :: Wtorek :: Imieniny: Przemysława i Hermenegildy
Akcja "Przejrzysta Polska"
 "Przejrzysta Polska"
 Certyfikat dla Urzędu Miejskiego w Łasku
 Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku
 Uchwała Nr XXII/320/05 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia "Karty współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".Załącznik do Uchwały Nr XXII/320/05 R
 Uchwała Nr XXII/321/05 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".Załącznik do Uchwały Nr XXII/321/05 Rady Miej
 Uchwała Nr XXIX/406/05 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Łask.
 Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Łasku za udział w akcji "Przejrzysta Polska"
 Zarządzenie Nr 100/05 Burmistrza Łasku z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w "Mapie aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łask. Załącznik Nr
 Zarządzenie Nr 103/05 Burmistrza Łasku z dnia 5 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia Katalogu usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Łasku i jego aktualizacji. Załączniki Nr 1,2,3 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 103/05 z dnia 5 września 2005 r.
 Zarządzenie Nr 132/05 Burmistrza Łasku z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury corocznego wydawania informatora budżetowego pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".
 Zarządzenie Nr 67/05 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Gminnego Katalogu Firm w ramach Akcji "Przejrzysta Polska" oraz obowiązku posługiwania się Katalogiem przez pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku.
 Zarządzenie Nr 78/05 Burmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie prowadzenia szkoleń w zakresie etyki dla pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Łasku.
 Zarządzenie Nr 93/05 Burmistrza Łasku z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie procedury aktualizacji "Mapy aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łask. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/05 Burmistrza Łasku z dnia 2 sierpnia 2005
 Zarządzenie Nr 97/05 Burmistrza Łasku z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku.
 Zarządzenie Nr 98/05 Burmistrza Łasku z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji bazy danych Gminnego Katalogu Firm w ramach Akcji "Przejrzysta Polska". Załączniki Nr 1,2 do Zarządzenia Nr 98/05 Burmistrza Łasku z dnia 22 sie