Czasami tolerancja jest inną nazwą obojętności
27 lutego 2021 :: Sobota :: Imieniny: Gabriela i Anastazji
Podatki i opłaty
 Informacja o podatkach i opłatach
 Druki do pobrania
 Uchwała Nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 Uchwała Nr XV/110/07 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 Uchwała Nr XV/111/07 rady Miejskiej w Łasku z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
 Uchwała Nr XVI/121/07 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008
 Uchwała Nr XVIII/140/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 kutego 2008 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej
 Uchwała Nr XVIII/148/08 Rady Miejskiej w łasku z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/130/07 Rady Miejskiejw Łasku z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku
 Uchwała Nr XX/181/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jaj poboru
 Uchwała Nr XXII/210/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 UCHWAŁA NR XXII/211/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/181/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
 Uchwała Nr XXVI/256/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od niruchomości
 Uchwała Nr XXVI/257/08 Rady Miejskiej w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2009
 Uchwała Nr XXXVII/393/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXXVIII/410/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 Uchwała NR XLIII/441/10 rady Miejskiej w Łasku z dnia 17 marca 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr VI/35/07 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 Uchwała Nr L/524/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr L/525/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 wrezśnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
 Uchwała Nr XVIII/149/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
 Uchwała Nr XVIII/150/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XVIII/151/2011 Rady Miejskiej w łasku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych
 Uchwała Nr XVIII/152/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 Uchwała Nr XVIII/163/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
 Uchwała Nr XXX/294/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia stwek podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXX/295/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 Uchwała Nr XXX/296/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych
 Uchwała Nr XXX/297/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
 Uchwała Nr XXX/298/12 z dnia 26 października 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr VII/60/11 w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej
 Uchwała Nr XLV/442/13 Rady Miejskiej W Łasku z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XLVI/450/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/442/13 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 UCHWAŁA NR LXI/576/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 UCHWAŁA NR XIV/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 UCHWAŁA NR XIV/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 UCHWAŁA NR XIV/119/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
 UCHWAŁA NR XIV/118/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 UCHWAŁA NR XIV/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
 UCHWAŁA NR XVI/140/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
  UCHWAŁA NR XVII/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/140/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
 UCHWAŁA NR XVIII/166/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie opłaty targowej
 UCHWAŁA NR XIX/196/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie opłaty targowej
  UCHWAŁA NR XIX/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/118/2015 w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 UCHWAŁA NR XXI/237/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 29 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę Nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 UCHWAŁA NR XXV/270/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 UCHWAŁA NR XXV/271/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
 UCHWAŁA NR XXVII/288/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 UCHWAŁA NR XXXVII/396/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
 UCHWAŁA NR XLII/455/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/288/16 w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 W roku 2019 obowiązują stawki podatku od nieruchomości z roku 2018 (UCHWAŁA NR XXXVII/396/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości)
 UCHWAŁA NR XIV/152/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 UCHWAŁA NR XXV/308/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości