Czasami tolerancja jest inną nazwą obojętności
27 lutego 2021 :: Sobota :: Imieniny: Gabriela i Anastazji
Jednostki organizacyjne
 Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku
 Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku
 Samorządowe Osoby Prawne-Łaski Dom Kultury w Łasku
 Samorządowe Osoby Prawne - Biblioteka Publiczna w Łasku
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku
 Szkoła Podstawowa w Bałuczu
 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie
 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie
 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łasku im. Ignacego Jana Paderewskiego składający się z wyodrębnionych szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Publicznego Gimnazjum Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łasku
 Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. S. Kardynała Wyszyńskiego w Łasku
 Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Łasku im. Jana Pawła II
 Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łasku
 Przedszkole Publiczne Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku
 Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łasku
 Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku
 Przedszkole Publiczne Nr 6 w Łasku
 Żłobek Gminny w Łasku