Jeśli nigdy nie byłeś nienawidzony przez swoje dziecko - nigdy nie byłeś rodzicem
Betty Davis
16 stycznia 2021 :: Sobota :: Imieniny: Marcelego i Włodzimierza
Środowisko naturalne
  Informacje na temat środowiska naturalnego w gmine Łask
  Obwieszczenie. Burmistrz Łasku zawiadamia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask na lata 2019-2025 z perspektywą do 2032 roku"
 Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask
 Podsumowanie do Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask
 Sprawozdanie z realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łask za lata 2014-2015
 Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask na lata 2019-2025 z perspektywą do 2032 rok