Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zarządzenia Burmistrza 2006 rok
 Zarządzenie Nr 1/06 Burmistrza Łasku z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 5/06 z dnia 18 stycznia 2006 roku - Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 2/06 Burmistrza Łasku z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Łask. Załącznik do Zarządzenia Nr 2/06 Burmistrza Łasku z dnia 10 stycznia 2006
 Zarządzenie Nr 3/06 Burmistrza Łasku z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia nowego wzoru ofert do postępowania konkursowego określonego Zarządzeniem Nr 155/05 Burmistrza Łasku z dnia 15 grudnia 2005 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/06 Burmist
 Zarządzenie Nr 5/06 Burmistrza Łasku z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 6/06 Burmistrza Łasku z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej. Załączniki Nr 1,2 do Zarządzenia Nr 6/06 Burmistrza Łasku z dnia 19 stycznia 2006 r.
 Zarządzenie Nr 7/06 Burmistrza Łasku z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie oceny pracowników mianowanych Urzędu Miejskiego w Łasku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/06 Burmistrza Łasku z dnia 24 stycznia 2006 r.
 Zarządzenie Nr 8/06 Burmistrza Łasku z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie wyboru sołtysa wsi Bałucz
 Zarządzenie Nr 9/06 Burmistrza Łasku z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 10/06 Burmistrza Łasku z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 11/06 Burmistrza Łasku z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poza przetargiem i oddania w trwały zarząd. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr
 Zarządzenie Nr 12/06 Burmistrza Łasku z dnia 13 lutego 2006 roku w sprawie przeprowadzenia uzupełniajacych spisów z natury składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 13/06 Burmistrza Łasku z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Łasku Nr 4/2003 z dnia 14 stycznia 2003 roku
 Zarządzenie Nr 14/06 Burmistrza Łasku z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 15/06 Burmistrza Łasku z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Łasku. Załączniki Nr 1,2,3 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 15/06 z dnia 1 marca 2006 r.
 Zarządzenie Nr 16/06 Burmistrza Łasku z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Łasku. Załącznik do Zarządzenia Nr 16/06 Burmistrza Łasku z dnia 1 marca 2006 r.
 Zarządzenie Nr 17/06 Burmistrza Łasku z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Łasku. Załącznik do Zarządzenia Nr 17/06 Burmistrza Łasku z dnia 1 marca 2006 r.
 Zarządzenie Nr 4/06 Burmistrza Łasku z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Łask na rok 2006 dla zadań własnych i zadań zleconych
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/06 Burmistrza Łasku z dnia 16 stycznia 2006 r. - Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok
 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/06 Burmistrza Łasku z dnia 16 stycznia 2006 r. - Plan finansowy dla zadań własnych gminy na 2006 rok
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4/06 Burmistrza Łasku z dnia 16 stycznia 2006 r. - Plan finansowy łącznie dla zadań własnych i zadań zleconych na 2006 rok
 Zarządzenie Nr 18/06 Burmistrza Łasku z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 60/03 Burmistrza Łasku z dnia 2 czerwca 2003 roku dotyczącego zasad podawania do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych
 Zarządzenie Nr 19/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 20/06 Burmistrza Łasku z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 21/06 Burmistrza Łasku z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 22/06 Burmistrza Łasku z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 23/06 Burmistrza Łasku z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 24/06 Burmistrza Łasku z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 25/06 Burmistrza Łasku z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/06 Burmistrza Łasku z dnia 16 marca 2006 r.
 Zarządzenie Nr 26/06 Burmistrza Łasku z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.
 Zarządzenie Nr 27/06 Burmistrza Łasku z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i poza przetargiem. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/06 Burmistrza Łasku z dnia
 Zarządzenie Nr 28/06 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2006
 Zarządzenie Nr 29/06 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 30/06 Burmistrza Łasku z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 31/06 Burmistrza Łasku z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 24/2006 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 32/06 Burmistrza Łasku z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie
 Zarządzenie Nr 33/06 Burmistrza Łasku z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 34/06 Burmistrza Łasku z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 35/05 Burmistrza Łasku z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 36/06 Burmistrza Łasku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu otwartego ofert. Załączniki Nr 1, 2 do Zarządzenia Nr 36/06 Burmistrza Łasku z dnia 27 kwietnia 2006 r.
 Zarządzenie Nr 37/06 Burmistrza Łasku z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/06 Burmistrza Łasku z dnia 28 kwietnia 200
 Zarządzenie Nr 38/06 Burmistrza Łasku z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2006
 Zarządzenie Nr 39/06 Burmistrza Łasku z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 40/06 Burmistrza Łasku z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 41/06 Burmistrza Łasku z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/06 Burmistrza Łasku z dnia 9 maja 2006 r.
 Zarządzenie Nr 42/06 Burmistrza Łasku z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/06 Burmistrza Łasku z dnia 9 maja 2006 r.
 Zarządzenie Nr 43/06 Burmistrza Łasku z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/06 Burmistrza Łasku z dnia 9 maja 2006 r.
 Zarządzenie Nr 44/06 Burmistrza Łasku z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezod
 Zarządzenie Nr 45/06 Burmistrza Łasku z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 46/06 Burmistrza Łasku z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 47/06 Burmistrza Łasku z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie
 Zarządzenie Nr 48/06 Burmistrza Łasku z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 49/06 Burmistrza Łasku z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 50/06 Burmistrza Łasku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury
 Zarządzenie Nr 51/06 Burmistrza Łasku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 Zarządzenie Nr 52/06 Burmistrza Łasku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury
 Zarządzenie Nr 53/06 Burmistrza Łasku z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2006
 Zarządzenie Nr 54/06 Burmistrza Łasku z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 55/06 Burmistrza Łasku z dnia 5 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia rozliczenia Komunalnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miejskim w Łasku. Załączniki do Zarządzenia Nr 55/06 Burmistrza Łasku z dnia 5 czerwca 2006 r.
 Zarządzenie Nr 56/06 Burmistrza Łasku z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Gminnego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku z dnia 7 czerw
 Zarządzenie Nr 57/06 Burmistrza Łasku z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku z dnia 7 czerwca 20
 Zarządzenie Nr 58/06 Burmistrza Łasku z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/06 Burmistrza Łasku z dnia 7 czerwca 2006 r.
 Zarządzenie Nr 59/06 Burmistrza Łasku z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 60/06 Burmistrza Łasku z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 61/06 Burmistrza Łasku z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 62/06 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 63/06 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/06 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2006 r.
 Zarządzenie Nr 64/06 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/06 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2006 r.
 Zarządzenie Nr 65/06 Burmistrza Łasku z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2006
 Zarządzenie Nr 66/06 Burmistrza Łasku z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2006
 Zarządzenie Nr 67/06 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 68/06 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 69/06 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 70/06 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania dyrektora Łaskiego Domu Kultury w Łasku
 Zarządzenie Nr 71/06 Burmistrza Łasku z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie
 Zarządzenie Nr 72/06 Burmistrza Łasku z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 73/06 Burmistrza Łasku z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 74/06 Burmistrza Łasku z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 75/06 Burmistrza Łasku z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 76/06 Burmistrza Łasku z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 77/06 Burmistrza Łasku z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 78/06 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 79/06 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 80/06 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 81/06 Burmistrza Łasku z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2006
 Zarządzenie Nr 82/06 Burmistrza Łasku z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Załączniki Nr 1, 2 do Zarządzenia Nr 82/06 Burmistrza Łasku z dnia 24 lipca 2006 r.
 Zarządzenie Nr 83/06 Burmistrza Łasku z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli placów zabaw
 Zarządzenie Nr 84/06 Burmistrza Łasku z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poza przetargiem i oddania w użytkowanie wieczyste. Załącznik Nr 1 do Zarządzen
 Zarządzenie Nr 85/06 Burmistrza Łasku z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości gruntowych
 Zarządzenie Nr 86/06 Burmistrza Łasku z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 87/06 Burmistrza Łasku z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 88/06 Burmistrza Łasku z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 89/06 Burmistrza Łasku z dnia 14 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia funkcji pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzeszczewicach
 Zarządzenie Nr 90/06 Burmistrza Łasku z dnia 14 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia funkcji pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Łopatkach
 Zarządzenie Nr 91/06 Burmistrza Łasku z dnia 14 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2006
 Zarządzenie Nr 92/06 Burmistrza Łasku z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku. Załączniki Nr 1-10 do Zarządzenia Burmistrza Łasku z dnia 16 sierpnia 2006 r.
 Zarządzenie Nr 93/06 Burmistrza Łasku z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 94/06 Burmistrza Łasku z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiako Kierownika Referatu Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 95/06 Burmistrza Łasku z dnia 1 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 96/06 Burmistrza Łasku z dnia 4 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 97/06 Burmistrza Łasku z dnia 4 września 2006 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/06 Burmistrza Łasku z dnia 4 września 2006 r. - schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 98/06 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 86/2006 Burmistrza Łasku z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 99/06 Burmistrza Łasku z dnia 20 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/06 Burmistrza Łasku z dnia 20 września 2006 r.
 Zarządzenie Nr 100/06 Burmistrza Łasku z dnia 20 września 2006 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania organizacyjno - technicznego wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 rok
 Zarządzenie Nr 101/06 Burmistrza Łasku z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku. Załączniki do Zarządzenia Nr 101/06 Burmistrza Łasku z dnia 20 września 2006 r.
 Zarządzenie Nr 102/06 Burmistrza Łasku z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2006
 Zarządzenie Nr 103/06 Burmistrza Łasku z dnia 2 października 2006 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 104/06 Burmistrza Łasku z dnia 2 października 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 105/06 Burmistrza Łasku z dnia 3 października 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i poza przetargiem. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/06 Burmistrza Łask
 Zarządzenie Nr 106/06 Burmistrza Łasku z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 96/2006 Burmistrza Łasku z dnia 4 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenir Nr 106/06 - ZAŁĄCZNIK NR 1
 Zarządzenie Nr 106/06 - ZAŁĄCZNIK NR 2
 Zarządzenie Nr 106/06 - ZAŁĄCZNIK NR 3
 Zarządzenie Nr 107/06 Burmistrza Łasku z dnia 17 października 2006 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych OKW. Załączniki Nr 1,2 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 107/06 z dnia 17 października 2006 r.
 Zarządzenie Nr 108/06 Burmistrza Łasku z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto występujące w dniu wolnym od pracy. Załączniki Nr 1,2 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 108/06 z dnia 23 października 2006 r.
 Zarządzenie Nr 109/06 Burmistrza Łasku z dnia 25 października 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 110/06 Burmistrza Łasku z dnia 25 października 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 111/06 Burmistrza Łasku z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/06 Burmistrza Łasku z dnia 26 października 2006 r.
 Zarządzenie Nr 112/06 Burmistrza Łasku z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Burmistrza dotyczącym powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych OKW
 Zarządzenie Nr 113/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 114/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej przez jednostki organizacyjne
 Zarządzenie Nr 115/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Łasku. Załącznik do Zarządzenia Nr 115/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2006 r.
 Zarządzenie Nr 116/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Łasku. Załącznik do Zarządzenia Nr 116/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2006 r.
 Zarządzenie Nr 117/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Gminie Łask. Załączniki do Zarządzenia Nr 117/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2006 r.
 Zarządzenie Nr 118/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i poza przetargiem. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/06 Burmistrza Łasku z
 Zarządzenie Nr 119/06 Burmistrza Łasku z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/06 Burmistrza Łasku z dnia 10 listopada 2006 r.
 Zarządzenie Nr 120/06 Burmistrza Łasku z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 121/06 Burmistrza Łasku z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2006
 Zarządzenie Nr 122/06 Burmistrza Łasku z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2006
 Zarządzenie Nr 123/06 Burmistrza Łasku z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/06 Burmistrza Łasku z dnia 15 listopada
 Zarządzenie Nr 124/06 Burmistrza Łasku z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łasku. Załączniki do Zarządzenia Nr 124/06 Burmistrza Łasku z dnia 15 listopada 2006 r.
 Zarządzenie Nr 125/06 Burmistrza Łasku z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie powołania zespołów spisowych
 Zarządzenie Nr 126/06 Burmistrza Łasku z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie odwołania pana Cezarego Gabryjączyka ze stanowiska drugiego zastępcy Burmistrza Łasku
 Zarządzenie Nr 127/06 Burmistrza Łasku z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 127/06 Burmistrza Łasku z dnia 24 listopada 2
 Zarządzenie Nr 128/06 Burmistrza Łasku z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2006
 Zarządzenie Nr 129/06 Burmistrza Łasku z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Bałuczu
 Zarządzenie Nr 130/06 Burmistrza Łasku z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie powierzenia funkcji pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Bałuczu
 Zarządzenie Nr 131/06 Burmistrza Łasku z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby zastępców Burmistrza Łasku
 Zarządzenie Nr 132/06 Burmistrza Łasku z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Łasku
 Zarządzenie Nr 133/06 Burmistrza Łasku z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Łasku
 Zarządzenie Nr 134/06 Burmistrza Łasku z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2006
 Zarządzenie Nr 135/06 Burmistrza Łasku z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Załączniki Nr 1,2 do Zarządzenia Nr 135/06 Burmistrza Łasku z dnia 14 grudnia 2006 r.
 Zarządzenie Nr 136/06 Burmistrza Łasku z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 Zarządzenie Nr 137/06 Burmistrza Łasku z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest gmina Łask. Załącznik do Zarządzenia Nr 137/06 Burmistrza Łasku z dnia 19.12.2006 r.
 Zarządzenie Nr 138/06 Burmistrza Łasku z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 139/06 Burmistrza Łasku z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 140/06 Burmistrza Łasku z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie uzupełnienia składów powołanych zespołów spisowych
 Zarządzenie Nr 141/06 Burmistrza Łasku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania informacji prasie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 142/06 Burmistrza Łasku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Łasku. Załączniki do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 142/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
 Zarządzenie Nr 143/06 Burmistrza Łasku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2006