Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zarządzenia Burmistrza 2007 rok
 ZARZĄDZENIE NR 1/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 3 stycznia 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 2/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 5 stycznia 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej
 ZARZĄDZENIE NR 3/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 5 stycznia 2007 ROKU w sprawie otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 4/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 5 stycznia 2007 ROKU w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej
 ZARZĄDZENIE NR 5/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 stycznia 2007 ROKU w sprawie ustalenia wysokosci cen i opłat za świadczenia usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 6/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 stycznia 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 7/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 17 stycznia 2007 ROKU w sprawie przeprowadzenia spisów z natury i powołania zespołów spisowych
 ZARZĄDZENIE NR 8/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 25 stycznia 2007 ROKU w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 9/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 29 stycznia 2007 ROKU w sprawie powołania Społecznej Rady Sportu Gminy Łask oraz określenia regulaminu jej działania
 ZARZĄDZENIE NR 10/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 stycznia 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 11/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 stycznia 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 12/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 6 lutego 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarzadzeniu Nr 10/07 Burmistrza Łasku z dnia 30 stycznia 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 13/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 lutego 2007 ROKU w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 14/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 14 lutego 2007 ROKU w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej
 ZARZĄDZENIE NR 14/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 14 lutego 2007 ROKU załącznik nr 1 harmonogram zebrań wiejskich w związku z przeprowadzeniem wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2007 r.
 ZARZĄDZENIE NR 15/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 lutego 2007 ROKU w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 6 w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 16/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 lutego 2007 ROKU w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Klary Bernat we Wrzeszczewicach
 ZARZĄDZENIE NR 17/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 lutego 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 18/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 21 lutego 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 18/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 21 lutego 2007 ROKU załącznik nr 1
 ZARZĄDZENIE NR 18/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 21 lutego 2007 ROKU zalącznik nr 2
 ZARZĄDZENIE NR 18/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 21 lutego 2007 ROKU wzór oferty organizaji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych
 ZARZĄDZENIE NR 19/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 22 lutego 2007 ROKU w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego.
 ZARZĄDZENIE NR 20/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 23 lutego 2007 ROKU w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora PP nr 6 w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 21/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 lutego 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007.
 ZARZĄDZENIE NR 22/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 lutego 2007 ROKU w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Łask na rok 2007 dla zadań własnych i zadań zleconych
 ZARZĄDZENIE NR 22/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 lutego 2007 ROKU załączniki
 ZARZĄDZENIE NR 23/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 lutego 2007 ROKU w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 24/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 lutego 2007 ROKU w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora SP im. Klary Bernat we Wrzeszczewicach.
 ZARZĄDZENIE NR 25/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 lutego 2007 ROKU w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Łopatkach
 ZARZĄDZENIE NR 26/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 1 marca 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego.
 ZARZĄDZENIE NR 27/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 marca 2007 ROKU w sprawie określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych w Urzędzie Miejskim w Łasku z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych
 ZARZĄDZENIE NR 28/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 marca 2007 ROKU w sprawie ustalenia rodzajów wiadomości stanowiących tajemnicę służbową w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz określenia stanowisk związanych z dostępem do tych informacji
 ZARZĄDZENIE NR 29/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 marca 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia do użytku szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE" w Urzędzie Miejskim w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 30/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 marca 2007 ROKU w sprawie powołania stałego zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w przypadku zmian osób materialnie odpowiedzilnych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 31/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 marca 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 17/07 Burmistrza Łasku z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 32/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 marca 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 ZARZĄDZENIE NR 33/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 marca 2007 ROKU w sprawie powołania komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 34/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 marca 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 35/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 13 marca 2007 ROKU w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bałuczu
 ZARZĄDZENIE NR 36/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 13 marca 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Łopatkach
 ZARZĄDZENIE NR 37/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 13 marca 2007 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117/03 Burmistrza Łasku w sprawie określenia zasad udzielania urlopu szkoleniowego
 ZARZĄDZENIE NR 38/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 marca 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 39/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 marca 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 40/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 marca 2007 ROKU w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej
 ZARZĄDZENIE NR 41/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 marca 2007 ROKU podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poza przetargiem i do oddania w trwały zarząd
 ZARZĄDZENIE NR 42/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 marca 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007
 ZARZĄDZENIE NR 43/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 marca 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 44/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 marca 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Prztargowej
 ZARZĄDZENIE NR 45/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 kwietnia 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007
 ZARZĄDZENIE NR 46/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 kwietnia 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 103/05 Burmistrza Łasku z dnia 5 września 2005r. w sprawie wprowadzenia Katalogu usług Swiadczonych w Urzędzie Miejskim w Łasku i jego akyualiza
 ZARZĄDZENIE NR 47/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 17 kwietnia 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 48/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 kwietnia 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007
 ZARZĄDZENIE NR 49/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 kwietnia 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 50/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 kwietnia 2007 ROKU w sprawie przyjęcia rozliczenia Komunalnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miejskim w Łasku - ZAŁĄCZNIK
 ZARZĄDZENIE NR 50/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 kwietnia 2007 ROKU w sprawie przyjęcia rozliczenia Komunalnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 51/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 kwietnia 2007 ROKU w sprawie przyznawania miejsc parkingowych na zatokach parkingowych zlokalizoawnych w pasie dróg gminnych dla osób niepełnosprawnych
 ZARZĄDZENIE NR 52/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 23 kwietnia 2007 ROKU w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 53/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 25 kwietnia 2007 ROKU w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury
 ZARZĄDZENIE NR 54/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 25 kwietnia 2007 ROKU w sparwie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 55/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 25 kwietnia 2007 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury
 ZARZĄDZENIE NR 56/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 26 kwietnia 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 56/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 26 kwietnia 2007 ROKU wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 56/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 26 kwietnia 2007 ROKU załącznik nr1
 ZARZĄDZENIE NR 56/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 26 kwietnia 2007 ROKU załącznik nr2
 ZARZĄDZENIE NR 57/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 kwietnia 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej ds. kwalifikowania osób do zawarcia umów najmu
 ZARZĄDZENIE NR 58/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 4 maja 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 59/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 4 maja 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 60/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 maja 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007
 ZARZĄDZENIE NR 61/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 maja 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007
 ZARZĄDZENIE NR 62/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 maja 2007 ROKU w sprawe wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 49/07 Burmistrza łasku z dnia 19 kwietnia 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 63/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 maja 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 59/07 Burmistrza Łasku z dnia 4 maja 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 64/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 maja 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs na logo Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 65/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 maja 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowdzonego zarządzeniem Burmistrza Łasku Nr 4/2003 z dnia 14 stycznia 2003 roku
 ZARZĄDZENIE NR 66/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 maja 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 67/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 maja 2007 ROKU w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łopatkach
 ZARZĄDZENIE NR 68/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 14 maja 2007 ROKU w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 69/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 maja 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 70/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 maja 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 71/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 18 maja 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 72/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 22 maja 2007 ROKU w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bałuczu.
 ZARZĄDZENIE NR 73/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 22 maja 2007 ROKU w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tarenu w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 74/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 24 maja 2007 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. poza przetargiem i do oddania w użytkowanie wieczyste
 ZARZĄDZENIE NR 75/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 29 maja 2007 ROKU w sparwie powołania komisji ds. reorganizacji jednostek organizacyjnych gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 76/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 maja 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji prztargowej
 ZARZĄDZENIE NR 77/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 4 czerwca 2007 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia 75/07 Burmistrza Łasku z dnia 29 maja 2007r.
 ZARZĄDZENIE NR 78/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 czerwca 2007 ROKU w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spodowowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych oraz wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tych klęskach na terenie Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 79/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 czerwca 2007 ROKU w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Bałuczu.
 ZARZĄDZENIE NR 80/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 20 czerwca 2007 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/07 Burmistrza Łasku z dnia 29 maja 2007r.
 ZARZĄDZENIE NR 81/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 20 czerwca 2007 ROKU w sparwie powołani Komisji Przetargowej.
 ZARZĄDZENIE NR 82/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 22 czerwca 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 81/07 Burmistrza Łasku z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 ZARZĄDZENIE NR 83/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 22 czerwca 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 69/07 Burmistrza Łasku z dnia 16 maja 2007r. w sparwie powoałania Komisji Przetargowej.
 ZARZĄDZENIE NR 84/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 czerwca 2007 ROKU w sparwie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Łasku"
 ZARZĄDZENIE NR 85/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 czerwca 2007 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2002 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie określenia procedur kontroli wewnętrznej.
 ZARZĄDZENIE NR 86/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 czerwca 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007.
 ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 czerwca 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 ZARZĄDZENIE NR 88/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 czerwca 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 ZARZĄDZENIE NR 89/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 czerwca 2007 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia 75/07 Burmistrza Łasku z dnia 29 maja 2007 roku.
 ZARZĄDZENIE NR 89/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 18 lipca 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia zmainy w Zarządzeniu Nr 81/07 z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 ZARZĄDZENIE NR 90/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 29 czerwca 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007.
 ZARZĄDZENIE NR 91/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 2 lipca 2007 ROKU w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 92/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 2 lipca 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego.
 ZARZĄDZENIE NR 93/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 2 lipca 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 76/07 Burmistrza Łasku z dnia 31 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 94/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 2 lipca 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 ZARZĄDZENIE NR 95/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 3 lipca 2007 ROKU w sprawie oceny kwalifikacyjnej pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 96/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 3 lipca 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 ZARZĄDZENIE NR 97/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 10 lipca 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 ZARZĄDZENIE NR 98/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 18 lipca 2008 ROKU w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 81/07 Burmistrza Łasku z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 99/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 20 lipca 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego.
 ZARZĄDZENIE NR 100/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 20 lipca 2007 ROKU w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r.
 ZARZĄDZENIE NR 101/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 24 lipca 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 94/07 Burmistrza Łasku z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 ZARZĄDZENIE NR 102/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 25 lipca 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 ZARZĄDZENIE NR 103/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 lipca 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 ZARZĄDZENIE NR 104/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 lipca 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 97/07 Burmistrza Łasku z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 ZARZĄDZENIE NR 105/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 6 sierpnia 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 96/07 Burmistrza Łasku z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 ZARZĄDZENIE NR 106/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 6 sierpnia 2007 ROKU w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 107/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 6 sierpnia 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 108/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 sierpnia 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007.
 ZARZĄDZENIE NR 109/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 sierpnia 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007
 ZARZĄDZENIE NR 110/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 sierpnia 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 103/07 Burmistrza Łasku z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 111/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 10 sierpnia 2007 ROKU w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej
 ZARZĄDZENIE NR 112/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 10 sierpnia 2007 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i poza przetargiem.
 ZARZĄDZENIE NR 113/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 17 sierpnia 2007 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem.
 ZARZĄDZENIE NR 114/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 20 sierpnia 2007 ROKU w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 115/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 20 sierpnia 2007 ROKU w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 116/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 20 sierpnia 2007 ROKU w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 5 w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 117/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 20 sierpnia 2007 ROKU w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 118/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 20 sierpnia 2007 ROKU w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 119/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 23 sierpnia 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej. Przedmiot postępowania: Budowa kabin kontenerowych WC wraz z instalacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz zbiornikiem szczelnym bezodpływowym na ścieki w miejscowości Stryje Księże.
 ZARZĄDZENIE NR 120/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 23 sierpnia 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej. Przedmiotem postępowania przetargowego jest przebudowa drogi we wsi Rokitnica.
 ZARZĄDZENIE NR 121/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 24 sierpnia 2007 ROKU w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sal gimnastycznych i hali sportowej w szkołach przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Łask.
 ZARZĄDZENIE NR 122/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 sierpnia 2007 ROKU w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 123/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 sierpnia 2007 ROKU w sprawie ustalenia stawki czynszu za udostępnienie terenu stanowiącego własność Gminy Łask w celach reklamowych.
 ZARZĄDZENIE NR 124/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 sierpnia 2007 ROKU w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 125/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 sierpnia 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007.
 ZARZĄDZENIE NR 126/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 sierpnia 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007
 ZARZĄDZENIE NR 127/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 3 wrzesnia 2007 ROKU w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kolumna.
 ZARZĄDZENIE NR 128/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 4 września 2007 ROKU w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 129/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 września 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007
 ZARZĄDZENIE NR 130/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 września 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego.
 ZARZĄDZENIE NR 131/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 września 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego.
 ZARZĄDZENIE NR 132/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 września 2007 ROKU w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 ZARZĄDZENIE NR 133/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 września 2007 ROKU w sprwie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 134/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 września 2007 ROKU w sprawie zmiany składu Społecznej rady Sportu Gminy Łask.
 ZARZĄDZENIE NR 134A/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 14 września 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 119/07 Burmistrza Łasku z dnia 23 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 135/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 21 września 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 136/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 21 września 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 ZARZĄDZENIE NR 137/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 21 września 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 ZARZĄDZENIE NR 138/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 25 września 2007 ROKU w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
 ZARZĄDZENIE NR 139/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 wrzesnia 2007 ROKU w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 140/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 września 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 141/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 września 2007 ROKU w sprawie sporządzenia sprawozdania "rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 142/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 września 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007
 ZARZĄDZENIE NR 143/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 września 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007.
 ZARZĄDZENIE NR 144/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 września 2007 ROKU w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 145/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 września 2007 ROKU w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 146/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 1 października 2007 ROKU w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej
 ZARZĄDZENIE NR 147/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 1 października 2007 ROKU w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
 ZARZĄDZENIE NR 148/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 1 października 2007 ROKU w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Bałuczu.
 ZARZĄDZENIE NR 149/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 3 października 2007 ROKU w sprawie powołania w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Bałuczu.
 ZARZĄDZENIE NR 150/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 4 października 2007 ROKU w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 151/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 października 2007 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem.
 ZARZĄDZENIE NR 152/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 października 2007 ROKU w sprawie ustalenia stawek czynszu dzirżawczego za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali stanowiących własność gminy.
 ZARZĄDZENIE NR 153/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 15 października 2007 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
 ZARZĄDZENIE NR 154/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 22 października 2007 ROKU w sprawie zmiany w zarządzeniu Nr 31/05 Burmistrza Łasku z dnia 16 marca 2005r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji.
 ZARZĄDZENIE NR 155/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 26 października 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007
 ZARZĄDZENIE NR 156/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 29 pazdaziernika 2007 ROKU w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 157/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 października 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007.
 ZARZĄDZENIE NR 158/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 listopada 2007 ROKU w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego specjalisty ds. pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej w Urzędzie Miejskim w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 159/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 listopada 2007 ROKU w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości gruntowych w drugim przetargu.
 ZARZĄDZENIE NR 160/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 listopada 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego.
 ZARZĄDZENIE NR 161/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 listopada 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego.
 ZARZĄDZENIE NR 162/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 listopada 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego.
 ZARZĄDZENIE NR 163/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 listopada 2007 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem.
 ZARZĄDZENIE NR 164/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 13 listopada 2007 ROKU w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 ZARZĄDZENIE NR 165/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 15 listopada 2007 ROKU w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Łask na 2008 rok.
 ZARZĄDZENIE NR 166/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 15 listopada 2007 ROKU w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 167/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 15 listopada 2007 ROKU w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 168/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 15 listopada 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007.
 ZARZĄDZENIE NR 169/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 15 listopada 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007.
 ZARZĄDZENIE NR 170/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 15 listopada 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 171/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 21 listopada 2007 ROKU w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 172/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 listopada 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego niegraniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 173/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 listopada 2007 ROKU w sprawie zmiany składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia
 ZARZĄDZENIE NR 174/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 29 lisopada 2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007
 ZARZĄDZENIE NR 175/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 29 listopada 2007 ROKU w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2007 roku objętych ewidencją w Urzędzie Miejskiem w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 176/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 29 listopada 2007 ROKU w sprawie powołania zespołów spisowych
 ZARZĄDZENIE NR 177/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 listopada 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007
 ZARZĄDZENIE NR 178/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 listopdada 2007 ROKU w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 179/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 listopada 2007 ROKU w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 180/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 3 grudnia 2007 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności naniesień budowlanych. poza przetargiem
 ZARZĄDZENIE NR 181/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 5 grudnia 2007 ROKU w sprawie zmian w składzie zespołów spisowych
 ZARZĄDZENIE NR 182/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 grudnia 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia zmian w Katalogu usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Łasku i jego aktualizacji
 ZARZĄDZENIE NR 183/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 grudnia 2007 ROKU w sprawie powołania Społecznego Komitetu Pomnika pl. 11 łistopada w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 184/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 grudnia 2007 ROKU w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest gmina Łask
 ZARZĄDZENIE NR 185/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 grudnia 2007 ROKU w sprawie Młodzieżowego Zespołu Doradzczego przy Burmistrzu Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 186/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 18 grudnia 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 187/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 grudnia 2007 ROKU w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 188/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 20 stycznia 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2007
 ZARZĄDZENIE NR 189/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 grudnia 2007 ROKU w sprawie zmiany stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 190/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 grudnia 2007 ROKU w sprawie przyznania gratyfikacjji pieniężnej w związku z ukończeniem studiów wyższych lub podyplomowych przez pracowników Urzędu MIejskiego w Łasku bez skierowania pracodawcy
 ZARZĄDZENIE NR 191/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 grudnia 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania przyjęcia do ewidencji księgowej środków trwałych
 ZARZĄDZENIE NR 192/07 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 grudnia 2007 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy Łask na rok 2007