Proces sądowy jest machiną, do któej dostajesz się jako wieprzek, a wychodzisz jako kiełbaski
Ambrose Gwinnet Bierce
22 października 2020 :: Czwartek :: Imieniny: Filipa i Kordulii
Rejestr i spis wyborców
 Informacje dla wyborców o możliwości dopisania się do spisu wyborców
 Wpisanie do stałego rejestru wyborców
 Oswiadczenie właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu
 Oswiadczenie wyborcy o stałym zamieszkaniu na terenie gminy Łask
 Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 Wniosek o dopisanie do spisu - żołnierze
 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
 Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
 Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 Informacja Burmistrza Łasku z dnia 23 września 2019 r. Na podstawie art. 36 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684) zawiadamiam o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.