Proces sądowy jest machiną, do któej dostajesz się jako wieprzek, a wychodzisz jako kiełbaski
Ambrose Gwinnet Bierce
22 października 2020 :: Czwartek :: Imieniny: Filipa i Kordulii
Obwodowe Komisje Wyborcze
 Inforamcja o szkoleniu dla Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Łask
 UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
 UCHWAŁA NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
 Załącznik do uchwały nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019r - nowe obowiązujące druki zgłoszeń do OKW
 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2019 R. W SPRAWIE TERMINU DODATKOWYCH ZGŁOSZEŃ ORAZ TERMINU EWENTUALNYCH LOSOWAŃ SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.
 POSTANOWIENIE NR 558/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Łask
 POSTANOWIENIE NR 559/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 POSTANOWIENIE NR 596/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w gminie Łask
 POSTANOWIENIE NR 597/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Łask
 UCHWAŁA NR 210/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Łasku
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Łasku
  Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łasku
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Łasku
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łasku
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Łasku
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Łasku
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Łasku
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Łasku
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Łopatkach
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Okupie
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Teodorach
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Łasku
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Bałuczu
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 we Wrzeszczewicach
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Wiewiórczynie
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Wiewiórczynie
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Łasku
 POSTANOWIENIE NR 642/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Łask
 POSTANOWIENIE NR 651/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Łask