Jedyne, co mozna zrobić dla dzieci, to wychować je; nie można przeżyć za nie życia
Elizabeth Taylor
28 września 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Marka i Wacława
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r.
 Państwowa Komisja Wyborcza
 Obwodowe Komisje Wyborcze
 Rejestr i spis wyborców
 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I, Komisarza Wyborczego w Łodzi II
 POSTANOWIENIE Nr 434/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Łask na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 POSTANOWIENIE Nr 435/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Łask w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 Informacja Burmistrza Łasku z dnia 29 sierpnia 2019 roku
 Obwieszczenie Burmistrza Łasku z dnia 29 sierpnia 2019 r. dotyczące siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
 Informacja Burmistrza Łasku o prawie do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika (wniosek i zgoda)
 Inforamcja o szkoleniu dla Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Łask
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
 Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
 Informacja o rozpoczęciu pracy OKW.