W ciszy twoje serce znajdzie odpowiedzi, których rozum znaleźć nie potrafi
Phil Bosmans
9 kwietnia 2020 :: Czwartek :: Imieniny: Marii i Marcelego
Żłobek Gminny w Łasku
 UCHWAŁA NR III/12/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Łasku oraz nadania mu statutu
 UCHWAŁA NR V/42/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Łasku oraz nadania mu statutu
 15.01.2019r. - Dyrektor Żłobka Gminnego w Łasku ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w wymiarze 1/2 etatu
 Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy
 Załącznik nr 2 - Oświadczenie
 Załącznik nr 3 - Oświadczenie