Im więcej praw, tym więcej obowiązków
John Frederick Fuller
20 października 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Ireny i Kleopatry
Żłobek Gminny w Łasku
 UCHWAŁA NR III/12/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Łasku oraz nadania mu statutu
 UCHWAŁA NR V/42/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Łasku oraz nadania mu statutu
 15.01.2019r. - Dyrektor Żłobka Gminnego w Łasku ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w wymiarze 1/2 etatu
 Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy
 Załącznik nr 2 - Oświadczenie
 Załącznik nr 3 - Oświadczenie