Jeśli nigdy nie byłeś nienawidzony przez swoje dziecko - nigdy nie byłeś rodzicem
Betty Davis
16 stycznia 2021 :: Sobota :: Imieniny: Marcelego i Włodzimierza
Obwodowe Komisje Wyborcze
 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach
 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach
 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2018 r. ws. członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych „osób spokrewnionych” w stosunku do kandydata
 INFORMACJA BURMISTRZA ŁASKU dotycząca zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 24 września 2018 r. - o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych i losowaniach
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 wrzesnia 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Łask
 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 Informacja Burmistrza Łasku z dnia 01 października 2018 r. o terminach I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 11 w Łasku
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 w Łasku
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 w Łasku
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 15 w Łasku
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 16 w Łasku
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 18 w gminie Łask
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 7 w gminie Łask
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w gminie Łask
 Terminy szkoleń OKW
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 10 w gminie Łask
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 16 w gminie Łask
 OKW NR 1 - dzienna
 OKW NR 1 - nocna
 OKW NR 2 - dzienna
 OKW NR 2 - nocna
 OKW NR 3 - dzienna
 OKW NR 3 - nocna
 OKW NR 4 - dzienna
 OKW NR 4 - nocna
 OKW NR 5 - dzienna
 OKW NR 5 - nocna
 OKW NR 6 - dzienna
 OKW NR 6 - nocna
 OKW NR 7 - dzienna
 OKW NR 7 - nocna
 OKW NR 8 - dzienna
 OKW NR 8 - nocna
 OKW NR 9 - dzienna
 OKW NR 9 - nocna
 OKW NR 10 - dzienna
 OKW NR 10 - nocna
 OKW NR 11 - dzienna
 OKW NR 11 - nocna
 OKW NR 12 - dzienna
 OKW NR 12 - nocna
 OKW NR 13 - dzienna
 OKW NR 13 - nocna
 OKW NR 14 - dzienna
 OKW NR 14 - nocna
 OKW NR 15 - dzienna
 OKW NR 15 - nocna
 OKW NR 16 - dzienna
 OKW NR 16 - nocna
 OKW NR 17 - dzienna
 OKW NR 17 - nocna
 OKW NR 18 - dzienna
 OKW NR 18 - nocna
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 w gminie Łask
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 18 w gminie Łask
 Informacja o rozpoczęciu pracy wszystkich komisji
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 w gminie Łask
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 7 w gminie Łask
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 15 w gminie Łask
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 9 w gminie Łask
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 15 w gminie Łask
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 15 w gminie Łask
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 15 w gminie Łask
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w gminie Łask
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 18 w gminie Łask
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 15 w gminie Łask