Przeznaczenie - wymówka głupca w chwili klęski
Ambrose Gwinnet Bierce
11 sierpnia 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Zuzanny i Filomeny
Miejska Komisja Wyborcza w Łasku
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 września 2018r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2018r.
 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku o składzie i siedzibie
 Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorianego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 12 wrzesnia 2018r. w sprawie wyboru Zastepcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2018r.
 Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 12 września 2018r.w sprawie planu działań Miejskiej Komisji Wyborzej w Łasku w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych
 Uchwała Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 12 września 2018r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku
 Uchwała Nr 8/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 17 września 2018 r. w sprawie planu działań Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów na Burmistrza Łasku
 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 28 września 2018 r.o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łasku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 Uchwała Nr 9/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej W Łasku z dnia 1 października 2018 r.w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łasku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 Uchwała Nr 10/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 1 października 2018r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu kart do głosowania, zarządzenia ich druku oraz przekazania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania
 Uchwała 14/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie zasad i trybu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku w dniach 20, 21, 22 października 2018