Jedyne, co mozna zrobić dla dzieci, to wychować je; nie można przeżyć za nie życia
Elizabeth Taylor
28 września 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Marka i Wacława
Wybory Samorządowe 2018
 II TURA - WYNIKI WYBORÓW
 II TURA WYBORÓW NA BURMISTRZA
 I TURA - WYNIKI WYBORÓW
 Informacje o rekrutacji na urzędników wyborczych
 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych i kalendarz wyborczy
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych oraz w sprawie głosowania przez pełnomocnika
 Informacje dla wyborców o warunkach udziału w wyborach
 Miejska Komisja Wyborcza w Łasku
 Obwodowe Komisje Wyborcze
 Wpisanie do rejestru wyborców
 Dopisanie do spisu wyborców
 Informacja Burmistrza Łasku z dnia 28 września 2018 r.
 GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W DNIU PONOWNEGO GŁOSOWANIA (II TURA WYBORÓW)
 UCHWAŁA NR XLII/469/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łask na okręgi wyborcze
 UCHWAŁA NR XLIII/476/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łask na obwody głosowania
 UCHWAŁA NR XLIV/501/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/476/2018 w sprawie podziału Gminy Łask na obwody głosowania
 UCHWAŁA NR L/564/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Łask w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 Informacja z dnia 6 kwietnia 2018r. o objęciu powierzonej funkcji Komisarza Wyborczego w Łodzi II, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim
 Informacja Burmistrza z dnia 04.07.2018r. o powołanym urzędniku wyborczym dla Gminy Łask
 Obwieszczenie Burmistrza Łasku z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Łask
 Uchwała 14/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie zasad i trybu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku w dniach 20, 21, 22 października 2018
 Zmiana Obwieszczenia Burmistrza Łasku z dnia 20 sierpnia 2018r.
 Informacja o rozpoczęciu pracy wszystkich komisji
 Obwieszczenie Burmistrza Łasku z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku w wyborach do Rady Miejskiej w Łasku oraz Burmistrza Łasku, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 Obwieszczenie Starosty Łaskiego z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej sidzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Pwiatu Łaskiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
 Wojewódzka Komisja Wyborcza w Łodzi – informacja o dyżurach
 OBWIESZCZENIE Burmistrza Łasku z dnia 14 września 2018r.- informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 września 2018 roku o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów: odrębnie dla Powiatu Kutnowskiego, Powiatu Łaskiego, Powiatu Łęczyckiego, Powiatu Łowickiego, Powiatu Pabianickiego i Powiatu Zgierskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 28 września 2018 r.o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łasku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łasku zarządzonych na 21 października 2018 r.
 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Łasku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łasku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 Transport - osoby niepełnosprawne
 Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łasku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Łaskiego
 Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego