Cynik to człowiek, który wąchając kwiatki, rozgląda się jednocześnie za trumną
Henry Louis Mencken
4 kwietnia 2020 :: Sobota :: Imieniny: Wacława i Izydora
Zespól Bezpieczeństwa Obywateli
 KARTA USŁUGI - Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe
 WNIOSEK - żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego
 Załącznik - zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi
 KARTA USŁUGI - Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzy uznanych za samotnych
 Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowej
 Oświadczenie
 Oświadczenie
 KARTA USŁUGI - Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 Wniosek
 Oświadczenie
 Oświadczenie
 KARTA USŁUGI - Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za żołnierza samotnego
 Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego
 Oświadczenie
 KARTA USŁUGI - Organizacja imprezy masowej
 Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 KARTA USŁUGI - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
 Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego
 Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia
 KARTA USŁUGI - warunki organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Łask niebędących imprezą masową w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
 Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej na terenie Gminy Łask