Rodzice są wiecznie niedoczytaną książką
Jan Kurczab
4 sierpnia 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Dominika i Protazego
Azbest
 18.08.2009 r. - Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Łask
 18.08.2009 r. - Program Usuwania Azbestu dla Gminy Łask
 04.12.2018 r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku - odstąpienie od konieczności przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask na lata 2019-2025 z perspektywą do 2032 roku"