Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
 ZARZĄDZENIE NR 1/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 ZARZĄDZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" a także wydawania w tych sprawach decyzji
 ZARZĄDZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 ZARZĄDZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 ZARZĄDZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 ZARZĄDZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego
 ZARZĄDZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego
 ZARZĄDZENIE NR 9/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 10/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 11/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 Zarządzenie NR 14/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów
 ZARZĄDZENIE NR 15/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP w Anielinie użyczonym Gminie Łask
 ZARZĄDZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku- Kolumnie przy ul. Bocznej i Brackiej
 ZARZĄDZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku, w obrębie 15 , przy ul. Batorego
 ZARZĄDZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łasku przy ul. Armii Krajowej z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową
 ZARZĄDZENIE NR 19/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 20/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 23/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Łaskiego Domu Kultury
 ZARZĄDZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łask.
 ZARZĄDZENIE NR 26/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 ZARZĄDZENIE NR 27/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 ZARZĄDZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 Zarządzenie nr 32/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki
 ZARZĄDZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 35/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 35/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 36/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 37/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad księgowania w Urzędzie Miejskim w Łasku związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w Gminie Łask
 ZARZĄDZENIE NR 38/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad tworzenia i aktualizacji kart usług w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 39/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego
 ZARZĄDZENIE NR 40/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych i warsztatów terapeutycznych
 ZARZĄDZENIE NR 41/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lutego 2017 r. zmiany Zarządzenia Nr 152/2016 Burmistrza Łasku z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 ZARZĄDZENIE NR 42/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 43/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 44/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów
 ZARZĄDZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Łasku w sprawie sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę Łask
 ZARZĄDZENIE NR 48/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask
 ZARZĄDZENIE NR 49/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i określenia trybu pracy komisji mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Łaskiego Domu Kultury
 ZARZĄDZENIE NR 50/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2017 roku
 ZARZĄDZENIE NR 51/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 ZARZĄDZENIE NR 53/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 54/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 55/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 56/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 ZARZĄDZENIE NR 59/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR NR 61/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji konta 030
 ZARZĄDZENIE NR 62/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 63/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 64/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie NR 65/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 66/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania dyrektora Łaskiego Domu Kultury w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 67/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Łaskiego Domu Kultury w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 70/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury
 ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2017 Burmistrza Łasku z dnia 10 marca 2017 r.
 ZARZĄDZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 73/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 74/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 75/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 76/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 77/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 78/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 79/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do sprzedaży poza przetargiem
 ZARZĄDZENIE NR 80/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 81/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 82/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 83/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 84/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Łasku z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku
 Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Łasku z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 87/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 88/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 89/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 90/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 92/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 93/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 94/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu pracownikow Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 ZARZĄDZENIE NR 95/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"
 ZARZĄDZENIE NR 96/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 97/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 98/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 99/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 100/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2017 roku
 ZARZĄDZENIE NR 101/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 80/17 Burmistrza Łasku z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 102/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/17 Burmistrza Łasku z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 103/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 104/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 105/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 106/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem i w drodze przetargu
 ZARZĄDZENIE NR 107/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 108/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 109/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 110/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Załącznik nr 1 - wzór oferty do zarządzenia 110/2017
 ZARZĄDZENIE NR 111/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 czerwca 2017 r.
 ZARZĄDZENIE NR 112/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 113/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 114/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 115/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 116/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 117/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę oraz do sprzedaży poza przetargiem;
 ZARZĄDZENIE NR 118/17 BURMISTRZA ŁASKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 119/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 120/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 121/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2017r w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 122/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 123/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Bibliteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 Załącznik nr 1 - Bilans na dzień 31.12.2016r. do Zarządzenia nr 123/2017
 Załącznik nr 2 - Rachunek wyników na dzień 31.12.2016r. do Zarządzenia nr 123/2017
 Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2016r. Biblioteki Publicznej do Zarządzenia nr 123/2017
 ZARZĄDZENIE NR 124/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2017r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łask.
 ZARZĄDZENIE NR 126/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 127/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 107/17 Burmistrza Łasku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 128/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 112/17 Burmistrza Łasku z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 129/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 113/17 Burmistrza Łasku z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 130/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/17 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 131/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 119/17 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 132/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/17 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 133/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 134/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 135/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 136/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 137/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę oraz do sprzedaży poza przetargiem
 ZARZĄDZENIE NR 138/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 139/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 140/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 141/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 142/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 143/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 144/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 145/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 146/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 147/2017 Burmistrza Łasku z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 148/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 149/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 150/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/17 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2017 r. sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 151/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 134/17 Burmistrza Łasku z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 152/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 141/17 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 153/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 135/17 Burmistrza Łasku z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 154/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 144/17 Burmistrza Łasku z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 155/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 146/17 Burmistrza Łasku z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 156/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 157/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 158/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 159/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Teodorach, gmina Łask, oznaczonej nr działki 260 o powierzchni 968m2
 ZARZĄDZENIE NR 160/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 161/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 142/17 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 162/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017r. - "Wyprawka szkolna"
 ZARZĄDZENIE NR 163/2017 Burmistrza Łasku z dnia 01 sierpnia 2017r. w sprawiw szczególowego zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 164/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 165/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 166/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 167/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 168/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 144/17 Burmistrza Łasku z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 169/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 160/17 Burmistrza Łasku z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 170/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w ramach umowy na zastępstwo w Urzędzie Miejskim w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 171/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 141/17 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 172/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 165/17 Burmistrza Łasku z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 173/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 164/17 Burmistrza Łasku z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 174/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Łasku dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 ZARZĄDZENIE NR 175/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 176/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 177/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 178/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
 ZARZĄDZENIE NR 179/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 180/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i wstępnego oszacowania strat powstałych w wyniku silnego porywistego wiatru oraz nawalnego deszczu w dniu 10 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 181/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 142/17 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 182/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 165/17 Burmistrza Łasku z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 183/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 175/17 Burmistrza Łasku z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 184/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 166/17 Burmistrza Łasku z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 185/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 167/17 Burmistrza Łasku z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 186/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 187/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 188/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 178/2017 Burmistrza Łasku z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
 ZARZĄDZENIE NR 189/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 179/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 190/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 165/17 Burmistrza Łasku z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 191/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 164/17 Burmistrza Łasku z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 192/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 193/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, do sprzedaży poza przetargiem i w drodze przetargu;
 ZARZĄDZENIE NR 194/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku.
 ZARZĄDZENIE NR 195/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 196/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 197/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 198/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 199/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dowozu dzieci z terenu Gminy Łask do placówek oświatowych
 ZARZĄDZENIE Nr 200/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 05 września 2017 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Łask dla samorządowych instytucji kultury.
 ZARZĄDZENIE NR 201/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości;
 ZARZĄDZENIE NR 202/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 203/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 165/17 Burmistrza Łasku z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 204/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 206/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 207/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 175/17 Burmistrza Łasku z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 208/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 156/17 Burmistrza Łasku z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 209/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 198/17 Burmistrza Łasku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 210/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 201
 ZARZĄDZENIE NR 211/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 212/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 213/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 września 2017 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Łask na 2018 rok.
 ZARZĄDZENIE NR 214/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 215/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 216/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 212/17 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 217/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 206/17 Burmistrza Łasku z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 218/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 219/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 września 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej
 ZARZĄDZENIE NR 220/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 221/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 222/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 64/14 Burmistrza Łasku z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 223/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 224/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 225/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 226/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze porównania danych z ewidencji z dokumentacją, dotyczy budynku przekazanego do Urzędu Miejskiego w Łasku przez Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze w likwidacji przy ul. Objazdowej w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 227/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 228/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 218/17 Burmistrza Łasku z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 229/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Na
 ZARZĄDZENIE NR 230/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji celowej udzielanej w ramach zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji w Łasku”
 ZARZĄDZENIE NR 231/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 232/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
 ZARZĄDZENIE NR 233/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bałuczu
 ZARZĄDZENIE NR 234/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 229/17 Burmistrza Łasku z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 235/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 pażdziernika 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2017r. objetych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 236/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 pażdziernika 2017r. w sprawie powołania zespołów spisowych
 ZARZĄDZENIE NR 237/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 238/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 239/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 240/19 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 241/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 242/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego oraz aportu na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 243/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę oraz do sprzedaży w drodze przetargu i poza przetargiem
 ZARZĄDZENIE NR 244/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 245/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 246/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 247/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wiewiórczynie, gmina Łask, oznaczonej nr działki 645/18 o pow. 1040 m2
 ZARZĄDZENIE NR 248/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 249/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 250/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości;
 ZARZĄDZENIE NR 251/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 252/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 253/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 254/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 255/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018 - 2028 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2018.
 ZARZĄDZENIE NR 256/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 257/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 258/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 259/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
 ZARZĄDZENIE NR 260/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 261/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu Zespołu ds. Funduszu Zdrowotnego
 ZARZĄDZENIE NR 262/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia
 ZARZĄDZENIE NR 263/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
 ZARZĄDZENIE NR 264/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 265/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
 ZARZĄDZENIE NR 266/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinych oraz ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 ZARZĄDZENIE NR 267/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń wychowawczych
 ZARZĄDZENIE NR 268/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspraciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 ZARZĄDZENIE NR 269/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 270/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 271/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 272/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i poza przetargiem
 ZARZĄDZENIE NR 273/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom kwot dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na 2018 rok
 ZARZĄDZENIE NR 274/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 275/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 276/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Batorego
 ZARZĄDZENIE NR 277/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 278/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 279/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 280/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Batorego
 ZARZĄDZENIE NR 281/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 282/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 283/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 284/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 230/17 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji celowej udzielanej w ramach zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji w Łasku”
 ZARZĄDZENIE NR 285/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach lub szkoleniach pożarniczych.
 ZARZĄDZENIE NR 286/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 287/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 288/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku prowadzenia bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2
 ZARZĄDZENIE NR 289/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad otrzymywania faktur w formie elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 290/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 291/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 292/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017
 ZARZĄDZENIE NR 293/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Łask na 2018 rok
 ZARZĄDZENIE NR 294/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na 2018 r.
 ZARZĄDZENIE NR 295/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2018 r.
 ZARZĄDZENIE NR 296/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania dyrektora Bibliteki Publicznej im.Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 297/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29.grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Łask
 ZARZADZENIE NR 298/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Łask
 ZARZĄDZENIE NR 299/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 300/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 301/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 302/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. uchylające zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie kwalifikowania wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Łasku oraz sporządzania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych zbiorczych Rb-WSa
 ZARZĄDZENIE NR 303/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Łask.
 ZARZĄDZENIE NR 304/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia aportu na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Łasku