Rodzice są wiecznie niedoczytaną książką
Jan Kurczab
4 sierpnia 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Dominika i Protazego
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŁASK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK.
  Projekt Programu Współpracy
 Ogłoszenie Burmistrza Łasku w sprawie konsultacji
 FORMULARZ KONSULTACYJNY
 FORMULARZ KONSULTACYJNY - plik aktywny
  INFORMACJA o wynikach konsultacji