.
.
17 sierpnia 2019 :: Sobota :: Imieniny: Jacka i Mirona
Lobbing
 Wystąpienie Nr 1 z dnia 24.06.2016; Forma wystąpienia: email; Wnoszący sprawę: Artur Brylikowski - nr w rejestrze lobbystów 00351; Nazwa podmiotu na rzecz którego zawodowa działalność lobbingowa jest prowadzona: Grupa lobbingowa GRASS ROOTS LOBBING; Przedmiot sprawy : Treść wniosku w załączniku; Przebieg Postępowania: Przekazano do właściwej komórki celem opracowania projektu zarządzenia dotyczącego obsługi zawowodowych lobbystów na terenie urzędu oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działaności lobbingowej zgodnie z ustawą o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169 poz. 1414 ze zm.); Sposób załatwienia sprawy: Wprowadzenie Zarządzenia w sprawie sposobu postępowania pracowników przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
 Załącznik
 ZARZĄDZENIE NR 149/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej